Ana Sayfa
WEB TASARIM VE PROGRAMLAMA : KÜRŞAT CEMRE KURŞUN & HALİL İBRAHİM UNUTURUM
BURDUR HASTA ve TÜKETYCILERI KORUMA DERNEGI
ÜYE GİRİŞİ

 K.Adı:
  Şifre :
BURTÜKODER
 » Derneğimiz Hakkında
 » Yöneticilerimiz
 » Çalışmalarımız
 » Eğitim-Öğretim
 » Basın Açıklamaları
 » Basın Açıklamaları-2
 » DİLEKÇE ÖRNEKLERİ
 » SORULARINIZA YANITLARIMIZ...
 » Çalışmalarımız-2013
 » Çalışmalarımız-2014
 » Çalışmalarımız-2015

BSTP-Burdur Sivil Toplum Platformu
 » Çalışmalarımız
 » Çalımalarımız-2015

BURTED-Burdur Tüm Emekliler Derneği
 » Çalışmalarımız
 » Çalışmalarımız-2015

ISTATISTIKLER
    Bugün : 32
    Toplam : 121817

Tüketici Kredisinde Dosya-İşlem Masrafı Dilekçe Örneği

Değerli Tüketiciler, Bankaların aldığı komisyon, masraf, dosya parası vb. gibi kesintileri gösterir ekstre ile aşağıdaki dilekçeyi doldurarak (bu ekstre mevcut değilse önce bu ekstreyi bankadan alarak) ilgili bankaya dilekçe ile bankaya başvurmadan doğrudan,  Tüketici Sorunları Hakem Heyeti Başkanlığına müracaat edebilirsinz.  BURTUKODER


 


--------------------------------------------------------------------------------------------------------


Tüketici  Sorunları  Hakem  Heyeti Başkanlığına


                                                                                                  BURDUR


 


 


Başvuran         :


Karşı  Taraf    :            Şube Müdürlüğü /BURDUR


Konu         :  ….Şubesinden çekilen  tüketici kredisinden alınan işlem masrafının  iade edilmesi  talebi.


Açıklamalar    :  


                            ….şubesinden      /   /      tarihinde sözleşme imzalayıp, tüketici  kredisini


   /   /       tarihinde  kullandım.


           


            Bankaca tarafıma boş olarak imzalatılıp daha sonra üzeri doldurularak tahsil edilen                       …...TL işlem masrafı  bedelinin tarafıma iadesine karar verilmesini talep ederim. Zira imzaladığım sözleşmede dosya masrafı olarak tanımlanmakta iken, sureti ekli dekontta işlem masrafı olarak …. TL tahsil edilmiştir.


            Bankadan kredi kullanımında dosya masrafı ve ipotek ücreti adı altında ücret tahsil edileceği sözleşmede yer alsa dahi bunların haksız şart olduğu yolunda verilen hakem heyeti kararının iptali talebinin tüketici mahkemesince yerinde bulunması üzerine dosyayı temyizen inceleyen Yargıtay 13.Hukuk Dairesinin 2011/3576 E., 2011/10221 K sayılı kararında;  kredi verilmesi için zorunlu olan masrafların tüketiciden istenebileceğini ancak bu masrafların konusunda uzman bilirkişi ya da heyetince tespit edilecek miktara göre işlem yapmak gerekir iken  sözleşmede her türlü vergi,resim, harç, sigorta primi, operasyon masrafını ödemeyi kabul ve taahhüt eder hükmü gereği, diğer ücret ve masraflar başlığı adı altında matuen belirlenen bir miktarın tüketiciden alınacağına dair hükmü haksız şart olduğunun kabulü gerekir diyerek bozmuştur.


Isparta Tüketici Sorunları Hakem Heyetinin 26.01.2010 tarih ve 22 sayılı, banka tarafından alınan komisyon, ekspertiz ücreti ve  sigorta bedelinin iadesi kararının, itirazen inceleyen  Isparta 1.Asliye Hukuk Mahkemesince ( 2010/118 K.) onanması ve mahkeme kararının da Yargıtay 13.Hukuk Dairesinin 2011/1870 K. Sayılı kararıyla onanmasıyla emsal teşkil edecek bir karar haline dönüşmüştür.


4822 sayılı Kanunla değişik 4077 sayılı Kanunun 6.maddesi:   Eğer bir sözleşme şartı önceden hazırlanmışsa ve özellikle standart sözleşmede yer alması nedeniyle tüketici içeriğine etki edememişse, o sözleşme şartının tüketiciyle müzakere edilmediği kabul edilir. Buyurmakta iken, içeriğine etki edemeden ve hatta bazı kısımları sonradan doldurulacak biçimde düzenlenmiş, alınacak masraf ve harçların imzaladığım sayfaya sonradan yazılmış  sözleşmeye dayanılarak tarafımdan alınan yukarıda saydığım ücretler, geçersiz bir sözleşmeye dayandığı sebebiyle iadesine karar verilmesi gereken işlemlerdir.


 


Sonuç ve İstem  : Yukarıda detaylıca açıkladığım üzere, kullandığım kredi üzerinden,  Kanun ve  Yönetmelik hükümlerine,  emsal teşkil eden Yargı kararlarına aykırı biçimde tesis edilen ve yukarıda açık dökümünü yaptığım tahsilatların ödediğim tarih itibariyle hesaplanacak ticari faizi ile birlikte tarafıma iadesine karar verilmesini saygıyla talep ederim. 


 


EK :  Sözleşme sureti ve ekleri.                                                                      /   /   


          Ödeme belgeleri.                                                                               


                                                                                                                Adı-Soyadı


                                                                                                                       İmza   


TC No:


Adres :   


Yazan :
Hit : 19445
BURDUR HASTA ve TÜKETYCILERI KORUMA DERNEGI
DUYURULAR
»Kapydan Saty?larda Cayma Dilekçesi Örne?i Devamı..
»ALDI?I SA?LIK HYZMETYNDEN MEMNUN OLMAYAN HALKIMIZIN DYKKATYNE ! Devamı..
»OKULdaki ÇOCU?UNDAN PARA YSTENEN VELYLERYN DYKKATYNE !!!!!!!!!!!!!!!!!! Devamı..
»ELEKTRYK FATURASI YÜKSEK GELEN TÜKETYCY NE YAPABYLYR ? Devamı..
»Fazla Alynan Do?algaz Ba?lanty Bedeli Talep Dilekçesi örne?i Devamı..
»Tüketici Kredisinden alynan dosya/i?lem/komisyon Vb masraflary geri alma dilekçe ör. Devamı..
»Kredi Karty Üyelik ücreti talep dilekçe ör. Devamı..
»KKDF Arty?yna itiraz ve talep dilekçe ör. Devamı..
»Konut kredisinde yapylandyrma/komisyon ücreti talep dilekçe ör Devamı..
»Konut kredilerinde komisyon vs. talep dilekçe örne?i Devamı..
»Ynternet Hizmet Sa?layycysyny de?i?tirme cezasyna itiraz dilekçesi ör. Devamı..
»Elektrikte Kayyp-Kaçak miktaryny ö?renme dilekçe ör. Devamı..
»Kayyp-Kaçak bedeli iadesi ve iptal edilmesi dilekçe ör. Devamı..
»Telefonda sabit ücretin iptali dilekçe ör. Devamı..
»Konut kredisinde yapylandyrma/komisyon ücreti talep dilekçe ör Devamı..
»AKP li Bakandan Ytiraf. Devamı..
»Burdur da Belediyeyi AKP li Bayram ÖZÇELYK'in KENTSEL DÖNÜ?ÜM Projesi Kaybettirdi Devamı..
»65 ve Üzeri Ya?lylarymyza Duyuru. Devamı..

ARAMA


BURDUR HASTA ve TÜKETYCILERI KORUMA DERNEGI
^YUKARI GİT^
Sayfa Yükleme Süresi 0.11 saniye.
[ BURDUR HASTA ve TÜKETYCILERI KORUMA DERNEGI ] © 2007-.....
V.1.1
TASARIM VE KODLAMA : KÜRŞAT CEMRE KURŞUN & HALİL İBRAHİM UNUTURUM